(សៀមរាប)៖ អាជ្ញាធរអប្សរា ត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន២០រូប ដើម្បីទៅបំពេញការងារ នៅពីរនាយកដ្ឋានផ្សេងគ្នា ដោយក្នុងនោះ ១៩នាក់ បំពេញការងារនៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ទេសភាពវប្បធម៌ និងបរិស្ថាន និងម្នាក់ទៀត ត្រូវទៅបំពេញការងារ នៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងសម្ភារៈ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អជ្ញាធរអប្សរាទាំងស្រុង៖