(ភ្នំពេញ)៖ អស្ចារ្យណាស់ជាមួយបុរីពិភពថ្មី ក្រុងតាខ្មៅ លោកអ្នកប្រាក់បង់ដំបូងចាប់ពី ៥០០០ដុល្លារឡើងទៅ នឹងទទួលបានផ្ទះដ៏ល្អប្រណិត នៅទីប្រជុំជន ស្ថិតនៅក្បែរផ្សារ សាលារៀន ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការរស់នៅ និងអាចប្រកបអាជីវកម្ម បានផងដែរ។

កាន់តែពិសេសនោះ ការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ១% និងអាចបង់រំលស់រយៈពេល១៧ឆ្នាំ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ នៃការិយាល័យបុរីពិភពថ្មីតាខ្មៅ៖ 077 86 86 18 , 087 86 86 18

ការិយាល័យកណ្តាល៖ 012 718 877 , 016 718 877 , 097 388 7777៕