(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹងមួយ ដោយ​បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី​នៅតំបន់​មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីអនុវត្តការងារ​​ធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លង​ខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈងាយ​ស្រួល ដល់ការ​ដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃតំបន់ ដែលត្រូវផ្អាកអគ្គិសនី​នេះ សូមអានសេចក្តី​ជូនដំណឹង៖