(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ២០% ចាប់ពីម៉ោង​១០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច និង​១០% ចាប់ពីម៉ោង ៥ល្ងាច រហូតដល់ម៉ោង ១០យប់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃ៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះនៅសាខាផ្សារទំនើប សូរិយាតែមួយគត់។

លើសពីនេះទៅទៀត ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប មានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស រហូតដល់ទៅ១៥% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលមកធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើត នៅម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប គ្រប់សាខាទាំងអស់។

ចាំអីទៀត! តោះសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នា ជាមួយការញុំា ស៊ុប នៅម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប.!
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័ដឹកជញ្ជូន និង កក់បន្ទប់តាមរយៈលេខ 081288882 / 023222250 ៕