(ស្វាយរៀង)៖ អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង០៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់១៧៖៣០នាទីល្ងាច ចំពោះអតិថិជនដែលមានអាសយដ្ឋាន នៅក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ដោយមូលហេតុថា ភាគីអគ្គិសនីវៀតណាម ស្នើសុំផ្អាកការផ្តត់ផ្គង់ ដើម្បីជួសជុលបណ្តាញបញ្ជូន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖