(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការកំណត់តម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយ ដោយត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃមិនឲ្យលើសពី សាំងធម្មតាថ្លៃ ៣១៥០រៀលក្នុង១លីត្រ សាំងស៊ុបពែរ ៣២០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតថ្លៃ២៦៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង​ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖