(ភ្នំពេញ)៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើស មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាឲ្យចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅម៉ាកាវ ប្រទេសចិន។

អាជ្ញាធរអប្សរា បញ្ជាក់ថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តល់ឱកាសដល់មគ្គុទេសក៍ ទេសចរណ៍កម្ពុជា ចំនួន២០នាក់ដែលកំពុងបំពេញ ការងារ នៅតំបន់រមណីយ៍ដ្ឋានទេសចរណ៍វប្បធម៌ ចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល៩ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖