(វិទ្យាសាស្ត្រ)៖ អ្នកតាមដាន និងរុករកទីអវកាសនានា កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះ ប្រហោងខ្មៅ ឬ Black Hole ដោយសារតែវាជាវត្ថុចំលែក និងអាចបំផ្លាញអ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់​នៅពេលដែលវា ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ សូម្បីតែព្រះអាទិត្យយើងក៏ដោយ។

យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅអាមេរិក មានការជឿជាក់ដូចៗគ្នាថា ប្រហោងខ្មៅអាចជាច្រក នៃពេលវេលា ឬក៏ជាទីតាំងដែលពេលវេលានឹងដើរយឺត ជាងកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងទីអវកាស។ តើពេល វេលាយឺតជាងមុនមានន័យដូចម្តេច? ហើយថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ទើបបានដឹងពីបាតុភូតនេះ?

សូមទស្សនាវីដេអូ វិភាគតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រខាងក្រោមនេះ ជាភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នា៖