(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះ​ករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច ​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ​នៃកម្ពុជា បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈ ដោយឡែក សម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាច ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាព ផលិតភាព ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល សំដៅឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន ព្រះរាជក្រឹត្យទាំងស្រុង៖