(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ទំព័រ Facebook «រឿងពិត CNRP» បន្តទម្លាយខ្សែអាត់សំឡេងសាសងរបស់លោក កឹម សុខា ជាមួយប្រពន្ធចុងជាជនជាតិយួនទៀតហើយ។ ខ្សែងទាត់សំឡេងរឿងអាស្រូវស្នេហាវគ្គទី៤៤នេះ បានបង្ហាញពីការណាត់គ្នារវាង លោក កឹម សុខា និងប្រពន្ធចុងជនជាតិយួន ឈ្មោះ យ៉េស ជជែកគ្នារៀបចំពិធីខួបកំណើតជូនកូនឥតខណ្ឌស្លារបស់ពួកគេ។

ក្នុងខ្សែអាត់សំឡេង ដែលអះអាងថា ជាការជជែកគ្នារវាងលោក កឹម សុខា និងប្រពន្ធចុងជនជាតិយួននៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក៏បានបង្ហាញជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅអំពីរឿងលើគ្រែផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសំឡេងជជែកគ្នារវាងលោក កឹម សុខា និងប្រពន្ធចុងឈ្មោះ យ៉េស ដែល Facebook «រឿងពិត CNRP» បានទម្លាយ៖

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី៤៤

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី៤៤លោក កឹម សុខា ណាត់ប្រពន្ធចុងយួន ឲ្យឡើងពីភ្នំពេញ៖

Posted by រឿងពិត CNRP on Wednesday, April 6, 2016