(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅថ្ងៃទី៦ ខែមេសានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន រដ្ឋលេខាធិការ សាលារាជធានី សាលាខេត្ត​ និងមន្ទីររៀបចំដែនដីទំាងអស់ ទទួលស្គាល់នូវគំរូហត្ថលេខា និងហត្ថលេខាសង្ខេប របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូន ដំណឹងទាំងស្រុង៖