(ភ្នំពេញ)៖ នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse nបានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ IPhone 6s, Power Bank, USB 8GB យ៉ាងពិសេសជូនដល់អតិថិជន តាមរយៈការចាប់ឆ្នោត។

ជាក់ស្ដែង នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse បានធ្វើការចាប់រង្វាន់ធំ ចូលរួមចាប់ដោយកំពូលតារាចម្រៀងកញ្ញា សុខ ពិសី ដែលមានអតិថិជន៦រូបឈ្នះរង្វាន់ពីនំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse រួមមាន៖
ទី១. ឈ្មោះ ទូច មករា IPhone 6s ដែលមាន Lucky Number 015763
ទី២. ឈ្មោះ លី យូហ៊ាន ឈ្នះ Power Bank ដែលមាន Lucky Number 001970
ទី៣. ឈ្មោះ គង សំអុល ឈ្នះ USB Flash 8GB ដែលមាន Lucky Number 0133372
ទី៤. ឈ្មោះ ព្រុំ ហ្វុក ឈ្នះ USB Flash 8GB ដែលមាន Lucky Number 005492
ទី៥. ឈ្មោះ ម៉ាតាន ឈ្នះ USB Flash 8GB ដែលមាន Lucky Number 006109
ទី៦. ឈ្មោះ ឆឹម វិជ្ជនី ឈ្នះ USB Flash 8GB ដែលមាន Lucky Number 018388

នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse ក៏មានទទួលរៀបចំ និងវិចខ្ចប់អាហារសំរន់គ្រប់កម្មវិធី ជាមួយសេវាកម្មល្អ អនាម័យខ្ពស់ និងតំលៃសមរម្យ។

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងតាម អាស័យដ្ឋានផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ជាប់សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរ៉ុបទឹកល្អក់២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ Tel: 017 552 007 / 017-093 350066 ឬតាមរយៈ www.facebook.com/eclipse.coffee.asia / www.eclipse.coffee
Eclipse Coffee focus on your healthy first!!