(ភ្នំពេញ)៖ បុរីពិភពថ្មី ក្រុងតាខ្មៅ ចាប់ផ្តើមបើកលក់ហើយ លោកអ្នកបង់ចាប់ពី៥០០០ដុល្លារឡើងទៅ ការប្រាក់ត្រឹមតែ១% និងអាចរំលស់រយៈពេល១៧ឆ្នាំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទះដ៏ល្អប្រណិត ជាទីប្រជុំជន ស្ថិតនៅក្បែរ ផ្សារ សាលារៀន ងាយស្រួលសំរាប់ការរស់នៅ និងអាចប្រកបអាជីវកម្ម បានដែរ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ការិយាល័យបុរីពិភពថ្មីតាខ្មៅ: 077 86 86 18 , 087 86 86 18
ការិយាល័យកណ្តាល៖ 012 718 877 , 016 718 877 , 097 388 7777