(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសានេះ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺឆ្លើយតប នឹងការចុះផ្សាយរបស់បណ្តាលទំនាក់ទំនង Facebook មួយចំនួន ដែលបានលើកឡើងបំផ្លើស ខុសពីការពិត ទាក់ទងនឹងការដំឡើង ឲ្យមានការយកពន្ធលើគ្រឹះស្ថានសិក្សា៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖