(ភ្នំពេញ)៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានសម្រេចលើកសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ ទៅពេលក្រោយវិញ។ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី៖