(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី «កម្មវិធីស្វ័យសិក្សា MoEYS E-Learning: ៥ខែបន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាសាធារណៈ»

កម្មវិធីស្វ័យសិក្សា MoEYS E-Learning: ៥ខែ បន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាសាធារណៈ ខាងលើនេះ ធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងលោក ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍នៃរដ្ឋសភា និងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងអប់រំ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖