(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចាប់ផ្តើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ (កម្មវិធី Microsoft Teams)។

កិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោក នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប ហើយកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទចំ នួន២រួមមាន៖

*ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ

*លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត៕