(វិទ្យាសាស្ត្រ)៖ ការកកើតឡើងនៃផែនដី រហូតដល់អាចមានជីវិតរស់នៅដូចសព្វថ្ងៃនេះ មិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះឡើយ ព្រោះតំណាក់កាលនីមួយៗ មានរយៈពេល ចាប់ពីខ្ទង់រយលានឆ្នាំឡើងទៅ សូម្បីតែការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ សណ្ឋានដី និង ការកកើតនៃជីវិតក្នុងទឹក និងនៅលើគោកជាដើម។

រហូតមកដល់ពេលនេះ ផែនដីមានអាយុកាល ៤,៦ ពាន់លានឆ្នាំហើយ ដោយពិភពដ៏ស្រស់បំព្រង នឹងអាចមានតែមួយនៅក្នុងចក្រវាឡនេះ បានឆ្លងកាត់តំណាក់កាលសំខាន់ៗរាប់ រយរាប់ពាន់លានឆ្នាំ ទើបបានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

សូមទស្សនាវីដេអូ ដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបានយល់ពី តំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃកំណកំណើតភពផែនដី៖
រៀបរៀង៖ ឥន្ទ វុត្ថា

ស្វែងយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រ៖ រន្ធត់ និងអស្ចារ្យ! អ្នកនឹងស្រឡាញ់ផែនដីនេះកាន់តែខ្លាំង បើដឹងការកកើតឡើងលំបាកយ៉ាងណា(វិទ្យាសាស្ត្រ)៖ ការកកើតឡើងនៃផែនដី រហូតដល់អាចមានជីវិតរស់នៅដូចសព្វថ្ងៃនេះ មិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះឡើយ ព្រោះតំណាក់កាលនីមួយៗ មានរយៈពេល ចាប់ពីខ្ទង់រយលានឆ្នាំឡើងទៅ សូម្បីតែការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ សណ្ឋានដី និង ការកកើតនៃជីវិតក្នុងទឹក និងនៅលើគោកជាដើម។http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/21360-2016-04-03-03-16-41.html

Posted by Fresh News on Saturday, April 2, 2016