(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយពីអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានដកស្រង់មតិប្រជាពលរដ្ឋមកចុះផ្សាយក្រោម អត្ថបទមានចំណងជើងថា៖ «ទើបដឹងថា ដំណើរការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តស្រុកយើង យ៉ាប់យ៉ាងនេះ» នៅថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ អគ្គនាយក ដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដើម្បីបកស្រាយ ជូនសាធារណជន បានដឹងជាសាធារណៈអំពីនីតិវិធីនៃ ការ បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាផ្ទេរសិទ្ធិយានយន្ត។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃ សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖