(ភ្នំពេញ)៖ បុរីគ្រីស្ដាល់ក្រុងតាខ្មៅ ចាប់បើលក់គំរោងថ្មី គឺផ្ទះល្វែង១ជាន់ និង២ជាន់កន្លះ ជាពិសេសគ្រាន់តែ កក់ប្រាក់៥០០០ដុល្លារឡើងទៅ នោះលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់ Villa ឬ ផ្ទះល្វែងភ្លាមៗ ហើយទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់អាចបង់រំលស់ បានរយៈពេល១៥ឆ្នាំ។

សូមអញ្ជើញមកទស្សនា ទីតាំងផ្ទាល់ ផ្លូវជាតិលេខ២១ ហួសបន្ទាយសុវត្ថិភាព ទួលក្រសាំង ១០០ម៉ែត្រ ក្រុងតាខ្មៅ ឬទំនាក់ទំនងតាម ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៦៦៦ ៦៦៦ ,០៩៥ ៦៧៨ ១៦៨៕