(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសានេះ បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីពន្ធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ក្នុងអនុក្រឹត្យបញ្ជាក់ថា ការកែសម្រួល និងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីធានាបាននូវសមធម៌ សង្គតិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងការបង្កើនផលិតភាពការងារ៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការកែសម្រួល និងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីពន្ធនាគារនេះ សូមអានអនុក្រឹត្យរបស់សម្តេចតេជោ ទាំងស្រុង៖