(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ​២០១៦ ចំនួន៤៩កន្លែង។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទាញយកសំណុំបែបបទ​ នៃការចុះឈ្មោះប្រឡង​ និងយកសំណុំបែបបទមកដាក់ពាក្យ នៅនាយកដ្ឋាន​កិច្ចការបុគ្គលិក​ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌​ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ​ រហូតដល់ថ្ងៃ​១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងស្រុង៖