(ភ្នំពេញ)៖ ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានប្រកាសថា ខ្លួនទទួលយកពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ដែលបំពេញតាម Onilne ជាភាសារុស្ស៊ី ឬ ភាសាអង់គ្លេស និង ព្រីនចេញតាមរយៈគេហទំព័រ http://visa.kdmid.ru តែប៉ុណ្ណោះ។

នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅកម្ពុជា ផ្ញើទៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ម្សិលមិញ៕