(កណ្តាល)៖ បុរីពិភពថ្មីក្រុងតាខ្មៅ ចាប់បើកលក់ហើយ ដោយលោកអ្នក​អាចបង់​ចាប់ពី៥០០០ដុល្លារ ឡើងទៅការប្រាក់ត្រឹមតែ១% និងអាចរំលស់រយៈពេល១៧ឆ្នាំ ជាពិសេសលោកអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទះដ៏ល្អប្រណិត ជាទីប្រជុំជន ស្ថិតនៅក្បែរផ្សារ សាលារៀន ងាយស្រួលសំរាប់ការរស់នៅ->