(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីសៀមរាប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីទូទាំងខេត្តសៀមរាប ទាំងមូលចាប់ពីម៉ោង ៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៦៖០០នាទីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦​ ដើម្បីធ្វើការបន្ថែមត្រង់ស្វូរថ្មី ៥០ MVA នៅអនុស្ថានីយ៍ (GS) ថ្មី ក្នុងភូមិខ្នារ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តី ជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖