(ស្ទឹងត្រែង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដានេះ បានជូនដំណឹងពីករណីរកឃើញ ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២នាក់ទៀត។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖