(គុយបា)៖ យោងតាមព័ត៌មាន CNN ចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះបានឲ្យដឹងថា លោកប្រធានាធិបតី អូបាម៉ា និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសគុយបា ដោយសុវត្ថិភាព ដោយនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់លើទឹកដីគុយបា ដែលបានខកខាន និងផ្តាច់ទំនាក់ទំនងគ្នា អស់រយៈពេលដល់ ៨៨ឆ្នាំ។

ប្រធានាធិបតី អូបាម៉ា និងក្រុមគ្រួសារ បានអញ្ជើញទៅដល់គុយបា

Posted by Fresh News on Sunday, March 20, 2016