(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយត្រឹមតែ២១៩ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ នឹងទទួលបានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ដាក់តាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក បានយ៉ាងងាយស្រួល ព្រោះតែមានអតិថិជនជាច្រើន ចង់ស្វែងរក កាមេរ៉ាសុត្ថិភាព ដែលមានគុណភាពច្បាស់ល្អដាច់គេស្របពេល ដែលផលិតផល កាមេរ៉ាសុវត្តិភាពថ្មីៗប្រភេទ HD ទើបតែនាំចូលមកដល់ផងនោះ Safe Home Technology បានរៀបចំផ្តល់ជូននូវតម្លៃ ពិសេសសម្រាប់អតិថិជន ដែលជាវនូវប្រភេទកាមេរ៉ា HD 1.3Megapixel ។

កាមេរ៉ាសុវត្តិភាព (Camera Security) ប្រភេទ HD (High Definition) គឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាមួយបែប ដែលថតរូបភាពវីដេអូ មានភាពច្បាស់ ដែលកំរិតច្បាស់របស់វាមានរហូតទៅដល់ 1.3 Megapixel។ ដោយភាពច្បាស់របស់វាបែបនេះហើយ ធ្វើឲ្យអតិថិជន ដែលជាវនូវផលិតផលកាមេរ៉ាប្រភេទនេះ មានភាពងាយស្រួល ក្នុងការពិនិត្យមើល និងតាមដានមើល ទោះនៅទីតាំងជិតឆ្ងាយ ថ្ងៃ ឬយប់ បានយ៉ាងងាយតាមទូរសព្ទ័ដៃ កុំព្យូទ័រ ( IPhone IPad Samsung Nokia Computer Desktop) ក៏បាន។

ដោយមើលឃើញភាពអស្ចារ្យនៃគុណភាព កាមេរ៉ាសុវត្តិភាពប្រភេទ HD បែបនេះហើយ Safe Home Technology ក៏បាននំាចូលនិងផ្តល់ជូន ផលិតផលប្រភេទនេះ ចំពោះអតិថិជនជាតម្លៃពិសេស គឺ ២១៩ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Safe Home Technologyផ្ទះលេខ 219 ផ្លូវព្រះសីហនុ (ទល់មុខវត្តមហាមន្រ្តី) ទូរស័ព្ទៈ 077 505 400 /023 217 287/ 093 505 400
+កាមេរ៉ាសុវត្តិភាព HD (High Definition) (2 Unit)
+DVR 4 Channel HD,BNC, DC, Adapter,
+Free: Service Charge
+Free: Camera Cable (20m)