(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានថ្លែងឲ្យដឹងថា អភិបាលខេត្តចំនួន ៤នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ព្រោះដល់អាយុចូលនិវត្តន៍។

ខេត្តដែលផ្លាស់ប្តូរអភិបាលនេះរួមមាន៖ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពត បន្ទាយមានជ័យ និងស្វាយរៀង។