(ភ្នំពេញ)៖ បុរីពិភពថ្មីចំការដូង (២១៧) ផ្លូវបេតុងបត់ពីផ្លូវចំការដូង ទៅផ្លូវជាតិលេខ៣ បានបើកលក់ជិតអស់ហើយ លោកទិញភ្លាមចំណេញភ្លាម។ បង់ចាប់ពី ៥០០០ដុល្លារ លោកអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទះល្វែង ដ៏ល្អប្រណិតនៅជិតផ្សារ សាលារៀន ងាយស្រួលដល់ការរស់នៅ និងអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន។ បង់ការប្រាក់ត្រឹម ១%ប៉ុណ្ណោះ និងអាចរំលស់រយះពេល១៧ឆ្នាំ។ ប្រញាប់ឡើង...! ផ្ទះល្វែងជុំវិញផ្សារ លក់ជិតអស់ហើយ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ការិយាល័យបុរីពិភពថ្មីចំការដូង៖ 012 238 777 , 097 239 8888
ការិយាល័យកណ្តាល៖ 012 718 877 , 016 718 877 , 097 388 7777