(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្ហាញរបាយការណ៍ ស្ដីពីសភាពការណ៍កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមរបាយការណ៍ខាងក្រោមទាំងស្រុង៖