(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនានេះ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣៨នាក់ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសព័ត៌មានពីអ្នកឆ្លងជំងឺមួយនេះកាលពីព្រឹកមិញ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖