(កំពង់ចាម)៖ អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញក្រុមហ៊ុន «វ៉ា ឡុង» ស្ថិតនៅឃុំផ្តៅជុំ ស្រុកជើងព្រៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។

នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនានេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម៖