(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភានៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយអំពាវនាវឲ្យឥស្សរជនខ្មែរ អញ្ជើញដាក់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន ដើម្បីជ្រើសរើសតំណែងជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់អាណត្តិថ្មី មួយរូប៕

ព័ត៌មានលម្អិត នៃការដាក់ពាក្យនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖