(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមការងារជនជាតិកូរ៉េប្រមាណ ៤៣នាក់ បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈកងពលតូលេខ៧០ ដោយនឹងជួយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យជូនកុមារក្រីក្រ កុមារកំព្រា និងប្រជាជនក្រីក្រផងដែរ។

ក្រុមការងារមកពីប្រទេសកូរ៉េ ទាំង៤៣នាក់នោះ ដឹកនាំដោយ លោក KIM SEON TAE តំណាងក្រុមហ៊ុន JM។  លោក KIM SEON TAE បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក និង សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន SUPER MILLION LOTTO ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា ខាងវិស័យអប់រំផងដែរ៕