(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ និងមិត្តភាព នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី រយៈពេល៤ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ នេះបើតាមការប្រកាសរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា។

សេចក្តីប្រកាសនេះ បានបញ្ជាក់ថា នៅអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជា នឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា៖