(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្អែកនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញបិទសន្និបាត របស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅសណ្ឋាគារសូហ្វ៊ីតែល។

សូមបញ្ជាក់ថា សន្និបាតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល២ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី០៩ -១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៦៕