(ភ្នំពេញ)៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានជំរុញឲ្យភាគីជប៉ុន តាមរយៈអង្គការ JICA ជួយពន្លឿនការផ្តល់រថយន្តក្រុងចំនួន១៨០គ្រឿង ដើម្បីសម្រួលទុក្ខលំបាក នៃការស្ទះផ្លូវជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ រាជធានីភ្នំពេញ។

ការស្នើរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងដូច្នេះ ធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ា សុជាតិវង្ស ជាមួយអង្គការ JICA នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈនេះ ដើម្បីពិនិត្យ​លម្អិត​លើការបន្ថែម ខ្សែរត់រថយន្តក្រុងសាធារណៈ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Facebook Page ផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ។  

Facebook សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានសរសេរថា «ការចូលរួមប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈកាន់តែច្រើន មានន័យស្មើនឹងយើងទាំងអស់គ្នា កំពុងចូលរួមកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ កាត់បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់ចរាចរណ៍ កាត់បន្ថយការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន និងរដ្ឋ កាត់បន្ថយបាននូវការបំពុលបរិស្ថានជាដើម។ ព្រឹកនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអង្គការ JICA ដើម្បី ពិនិត្យលម្អិតលើការបន្ថែមខ្សែរត់ រថយន្តក្រុងសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យភាគីជប៉ុន ពន្លឿនការផ្តល់រថយន្ត​ក្រុងទាំង​១៨០គ្រឿង ដើម្បីសម្រួលទុក្ខលំបាក នៃការស្ទះផ្លូវជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង»៕