(ភ្នំពេញ)៖​ នៅវេលាថ្ងៃត្រង់ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ Facebook «រឿងពិត CNRP» បានបន្តទម្លាយសារសំឡេងឆ្លងឆ្លើយលោក កឹម សុខា វគ្គថ្មី វគ្គទី២១ «លោក កឹម សុខា បន្តហៅស្រីក្មេងឈ្មោះ ចិន ទៅដេកសប្បាយជាមួយគ្នា នៅខេត្តស្វាយរៀងទៀត!»។ (សូមស្តាប់សម្លេង មានចំនួនជាង១នាទី)

ម្ចាស់ Facebook បានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «តើនេះឬជាអ្នកនយោបាយថ្លៃថ្នូរ បើលោក កឹម សុខា ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ ទូរស័ព្ទឲ្យស្រីស្នេហ៍ឡើងពីភ្នំពេញ ទៅដេករួមរ័ក្សជាមួយគាត់ស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងបែបនេះ?» (សំឡេងសាសងគ្នា ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣)៕

សូមស្តាប់សម្លេងឆ្លងឆ្លើយរវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍៖

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គ២១

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គ២១លោក កឹម សុខា បន្តហៅស្រីក្មេងឈ្មោះ ចិន ទៅដេកសប្បាយជាមួយគ្នានៅខេត្តស្វាយរៀងទៀត

Posted by រឿងពិត CNRP on Tuesday, March 8, 2016