(ភ្នំពេញ)៖ អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ចេញល្បាតនិងចូលរួមត្រួតពិនិត្យ នៅតាមគោលដៅបិទខ្ទប់ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ យប់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

សូមទស្សនាវិដេអូទាំងស្រុង៖