(ភ្នំពេញ)៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូន លោកអភិបាល ក្រុមហ៊ុន យូនីលីវើ (ខេមបូឌាំ) លីមីធីត ដែលបានឧបត្ថម្ភឧបករណ៍ និងសម្ភារៈការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖