(ភ្នំពេញ)៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូន លោកឧកញ៉ា អ៉ឹង ប៊ុនហ៊ូវ និងលោកជំទាង ហេង សុខា ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកបរិសុទ្ធ ចំនួន១ម៉ឺនយួរ ជូនដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងនានា ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ច និងជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលរងគ្រោះ ឬរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ពីមេរោគកូវីដ១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖