(ភ្នំពេញ)៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូន លោកជំទាវ លុក សុវណ្ណា អគ្គនាយិកា នៃក្រុមហ៊ុន ខេ និរន្ដរ៍ រៀល អ៉ីស្ទេត និងក្រុមហ៊ុន និរន្ដរ៍ គ្លូប៊ល ឡូជីស្ទីក ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន២,០០០ដុល្លារ ជូនដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជីវភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលទទួលរងគ្រោះ ឬរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ពីមេរោគកូវីដ១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖