(ភ្នំពេញ)៖ សូមទស្សនា និងស្ដាប់ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី១ និងទី២ គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញា+១) ជំនាន់ទី២០ និងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសភាសាបារាំង-ខ្មែរ ជំនាន់ទី១៧ ជូនដល់និស្សិត គរុនិស្សិត និងគរុសិស្ស របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ៕

សូមទស្សនា និងស្ដាប់ប្រសាសន៍ទាំងស្រុង តាមរយៈ Fresh News TV ៖

ប្រសាសន៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ជូនដល់និ...

សូមទស្សនា និងស្ដាប់ប្រសាសន៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ជូនដល់និស្សិត គរុនិស្សិត និងគរុសិស្ស របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ នាថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

Posted by Fresh News on Wednesday, March 9, 2016