(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ លោក Gianpietro Bordignon នាយកអង្គការស្បៀង​អាហារពិភពលោក ប្រចាំនៅកម្ពុជា។ ជំនួបនេះ បានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការ​ក្រសួងការបរទេស និងសហ​ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៕