(ភ្នំពេញ)៖​ នៅព្រលប់ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ Facebook «រឿងពិត CNRP» បានបន្តទម្លាយសារសំឡេងឆ្លងឆ្លើយលោក កឹម សុខា វគ្គទី១៨ «លោក កឹម សុខា មានស្រីក្មេងម្នាក់ទៀត ឈ្មោះអាចិន»។ (សូមស្តាប់សម្លេង មានចំនួនជិត៣នាទី)។

ម្ចាស់ Facebook បានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «លោក កឹម សុខា មានស្រីក្មេងម្នាក់ទៀតហើយ ឈ្មោះអាចិន បន្ថែមលើស្រីជាច្រើននាក់! (សំឡេងសាសងគ្នា ថ្ងៃទី១៩-២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣)»

ខ្ញុំសូមផ្អាកការបង្ហោះរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយប្រពន្ធចុងជាស្រីយួន ឈ្មោះ យ៉េស (ម៉ាក់អានីតតា) មួយរយៈសិន ពីព្រោះនៅមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនទៀត ដែលខ្ញុំ «រឿងពិត CNRP» នឹងបង្ហោះផ្សាយនៅពេលខាងមុខទៀត។ ការផ្អាកបង្ហោះរឿងអាស្រូវ កឹម សុខា ជាមួយស្រីយួន គឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងរឿងអាស្រូវ កឹម សុខា ជាមួយស្រីក្មេងម្នាក់ទៀត គឺវគ្គទី២០នេះ ពណ៌នាពីរឿងអាស្រូវ កឹម សុខា ជាមួយអាចិនវិញម្តង៕

សូមស្តាប់សម្លេងឆ្លងឆ្លើយរវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍៖

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី២០

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី២០ លោក កឹម សុខា មានស្រីក្មេងម្នាក់ទៀតហើយ ឈ្មោះអាចិន បន្ថែមលើស្រីជាច្រើននាក់!៖

Posted by រឿងពិត CNRP on Tuesday, March 8, 2016