(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកបើកបរយានយន្ត៦នាក់ទៀតហើយ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ ឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរកឃើញថា ពួកគេមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលក្នុងខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនៅតែបន្តបើកយានយន្ត ដោយមិនគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ។  

បើយោងតាមរបាយការណ៍ អំពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ អ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពល នៃគ្រឿងស្រវឹងនៅយប់ថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា យានយន្តដែលបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ មានចំនួន​៧៦៨  គ្រឿង (ម៉ូតូចំនួន៤៩៣  គ្រឿង  និងរថយន្ត២៧៥  គ្រឿង) យានយន្តដែលបានចេញប័ណ្ណពិន័យ បទល្មើសចំនួន២៧៣   គ្រឿង (ម៉ូតូ២១៣គ្រឿង និង៦០  គ្រឿង) អប់រំអ្នកបើកបរ ដែលមានអត្រាជាតិស្រវឹងក្រោម ០.២៥ ចំនួន  ៦ នាក់(ម៉ូតូចំនួន៤នាក់ និងរថយន្តពីរនាក់) ពិន័យអ្នកបើកបរដែលមានអត្រាជាតិស្រវឹង ចាប់ពី០.២៥ ដល់ ០.៣៩ មីលីក្រាម២នាក់ (ម៉ូតូម្នាក់​និងរថយន្តចំនួនម្នាក់។

លើសពីនេះទៅទៀតនោះ កម្លាំងនគរចរាចរណ៍បានធ្វើការឃាត់ខ្លួន អ្នកបើកបរស្រវឹងចំនួន៣នាក់ ក្នុងនោះអ្នកបើកម៉ូតូចំនួនម្នាក់ មានអត្រាជាតិអាល់កុលពី ០.៦៣ ដល់ ០.៧១ MgL/ខ្យល់ និងអ្នកបើកបររថយន្ត២នាក់ អត្រាជាតិអាល់កុល ០.៤៧ និង០.៨០ MgL/ខ្យល់។

គួរបញ្ជាក់ថា លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យរយៈពេល៣០លើក បានឃាត់អ្នកបើកបរយានយន្តចំនួន២៥៣នាក់ ក្នុងនោះអ្នកបើកបររថយន្តចំនួន៦០នាក់ (ស្រីម្នាក់) និងអ្នកបើកបរម៉ូតូចំនួន១៩៣នាក់៕