(ភ្នំពេញ)៖ ត្រាការប្រាក់០% របស់ត្រាក់ទ័រ Jonh Deere បានមកដល់ហើយ។ ត្រាក់ទ័រ Jonh Deere បានផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេសថ្មីមួយទៀតគឺ អត្រាការប្រាក់ ០% រហូតដល់១២ខែ នៅពេលលោកអ្នកទិញបង់រំលោះត្រាក់ទ័រ Jonh Deere  ម៉ូដែល 5045D កម្លាំង 45សេះ និង 5055E កម្លាំង 55 សេះ ចាប់ពីពេលឥឡូវនេះ រហួតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយ Jonh Deere  មានបង់រំលោះត្រាក់ទ័រគ្រប់ម៉ូដែល ដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប លក្ខ័ណងាយស្រូល ហើយរយៈពេលបង់រំលោះ មានរហូតដល់ទៅ ៣៦ខែ។

ត្រាក់ទ័រ Jonh Deere នាំចូលផ្តាច់មុខ និងចែកចាយ ដោយក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទមកលេខ 097 5555 610, 095 666 552 រឺ មកកាន់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអាគារលេខ ០៤០៧៥ ផ្លូវ២០០៤ (ម៉ៃដា) សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ  រាជធានីភ្នំពេញ និងសាខាលក់ប្រចាំបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តតាកែវ ក៏ដូចជាតំណាងចែកចាយប្រចាំខេត្តពោធិសាត់ ជាដើម៕