(ភ្នំពេញ)៖ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានសារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗរបស់កម្ពុជានោះ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន បានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះវិញ ហើយជូនពរឱ្យជួបពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការ គឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈគ្រប់ៗគ្នា។

ខាងក្រោមនេះជាបណ្តាសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន៖