(ភ្នំពេញ)៖ លោក ឡុង ឌីម៉ង់ អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហោះឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គម Facebook នារសៀលថ្ងៃទី២៧ កុម្ភៈនេះថា ក្រោយពីប្រជុំគណៈកម្មការសន្តិសុខព្រលានយន្តហោះ គឺទទួលបាននូវលទ្ធផលមួយចំនួន។

អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហោះឲ្យដឹងថា «ប្រជុំគណៈកម្មការសន្តិសុខព្រលានយន្តហោះ ខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចំនួន ចែករំលែកជូនបងប្អូនដូចជា៖
- ICAO ជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលត្រួតពិនិត្យស្តង់ដាសុវត្ថិភាពព្រលានយន្តហោះលើពិភពលោកដែលបាន ធ្វើការងារយ៉ាង មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពព្រលានយន្តហោះ។
- នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ក្នុងចំណោម ១.៥ លាន ជើងហោះហើរ មានករណីធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿង​។
- ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ក្នុងចំណោម ២.២ លាន ជើងហោះហើរ មានករណីធ្លាក់យន្តហោះមួយ ។
- ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងចំណោម ២.៩ លាន ជើងហោះហើរ មានករណីធ្លាក់យន្តហោះមួយ។
- ចំណែកឆ្នាំ ២០១៥​ ក្នុងចំណោម ៩.៤លាន ជើងហោះហើរ ទើបមានករណីធ្លាក់យន្តហោះមួយ ដែលជាទូទៅ គេនៅតែចាត់ទុកថា ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅតែមានសុវត្ថិភាពជាងតាមរថយន្ត។
- ក្នុងមួយឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅនេះ មានជើងហោះហើរប្រមាណជា ៣២លានដង។

ជាការកត់សំគាល់ឃើញថា សម្រាប់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នេះ មានអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រមាណ ៨,៤០០នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ស្មើនឹង ២.៧លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងចំណោម ៧៤ ជើងហោះហើរក្នុងមួយថ្ងៃ ស្មើនឹង ២៨,០០០ជើងហោះហើរក្នុងមួយឆ្នាំ៕